Penyerahan Buku Panduan Ramadhan Oleh Yayasan NUN Kepada PT. Elang Perdana 25/05/2018

      “Minat baca” merupakan prasyarat dan sekaligus ciri kemajuan pendidikan suatu bangsa atau masyarakat. Bangsa atau masyarakat yang maju menempatkan kebiasaan membaca sebagai salah satu kebutuhan hidupnya yang akhirnya meningkat menjadi “gemar membaca” sehingga tercipta “masyarakat membaca”. Ada hubungan timbal balik yang erat antar tingkat kemajuan serta kecerdasan suatu bangsa dengan minat baca masyarakat. Semakin cerdas suatu bangsa, semakin tinggi minat baca masyarakatnya. Begitupun sebaliknya.
       Hubungan ini dimungkinkan karena masyarakat yang membaca pada dasarnya adalah masyarakat yang belajar. Dalam masyarakat yang membaca dan belajar, buku dan bahan bacaan lainnya mempunyai kedudukan yang sangat penting, termasuk orang yang membaca akan dihargai dalam masyarakat, keluarga, dan sekolah. Keadaan ini mendorong masyarakat terus belajar guna meningkatkan pengetahuannya. Semua ini selaras dengan firman Allah subhanahu wata’ala didalam Al-Qur’an surah Al-‘Alaq :
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan
Ayat diatas seharusnya menjadi motivasi lebih bagi seorang mukmin dalam membaca, baik tentang buku-buku pengetahuan umum terlebih buku tentang Agama Islam khususnya. Karena itu Yayasan NUN turut andil dalam menumbuhkan minat baca masyarakat dengan cara menebarkan buku Yayasan NUN kepada seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana yang telah dilaksanakan di PT. Elang Perdana, pada hari Jum’at, 25 Mei 2018 dengan judul buku “Panduan Harian Ramadhan” yang diterbitkan oleh Yayasan Nurul Ummah Nusantara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *