PERINTAH SOLAT

Solat adalah ibadah yang agung dan bentuk taqorrub (pendekatan diri) kepada Alloh  yang amat tinggi.

Solat juga merupakan munajat seorang hamba kepada Alloh . Di saat solatlah seorang hamba begitu dekat untuk bercakap-cakap dan berbicara kepada Alloh . Rosululloh  bersabda:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ))

“Saat salah seorang kalian solat itulah, dia sedang bermunajat kepada Alloh”. (HR. Bukhori). Arti munajat adalah percakapan tertutup.

Solat adalah wujud ketaatan seorang hamba yang sangat lengkap dan sempurna. Di saat itulah dia berdiri dengan berzikir dan membaca al-Qur`an, di saat itulah dia ruku` dengan mengagungkan Alloh , di saat itulah dia sujud dengan menjunjung Alloh  setinggi-tingginya dan memposisikan diri serendah-rendahnya.

  1. Perintah Solat

Setelah seseorang mengikrarkan dirinya menjadi seorang muslim dengan mengucap- kan syahadatain atau terlahir dari orang tua yang muslim, maka kewajiban pertama setelah itu adalah solat.

Alloh  memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan solat pada banyak ayat di dalam al-Qur’an, di antaranya adalah:

Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku. (QS. al-Baqoroh [2]: 43)

“Jagalah solat lima waktu (kalian), dan solat wustonya (yaitu solat Ashar). Berdirilah penuh khusyu kepada Alloh.” (QS. al-Baqoroh [2]: 238)

“Sesungguhnya Aku adalah Alloh, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingat Aku.” (QS. Thoha [20]: 14)

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kalian, sujudlah kalian dan ibadahilah Tuhan kalian serta berbuatlah kebaikan, niscaya kalian meraih keberuntungan.” (QS. al-Hajj [22]: 77)

 

“Bacalah al-Kitab (al-Qur`an) yang telah diwahyukan kepadamu, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Alloh adalah tujuan yang lebih besar. Alloh Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (QS. al-Ankabut [29]: 45)

Maka dirikanlah solat untuk Tuhan-mu; dan berkurbanlah.(QS. al-Kautsar [108]: 2)

Ayat-ayat di atas menunjukkan tentang perintah solat. Bahkan masih banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan untuk mendirikan solat. Dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa solat merupakan perintah yang amat penting bagi manusia, dikarenakan Alloh  memerintahkan hal itu dengan berulang kali kepada kita. Padahal satu ayat saja yang memerintahkan solat sudah cukup bagi kita untuk segera melaksanakan ibadah mendirikan solat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *