Dunia Mistik

Mistik adalah fenomena yang terlahir dari alam gaib ke alam nyata. Mistik adalah hasil dari persekutuan antara manusia dengan setan. Mistik ini biasanya melalui penyembahan atau ritual tertentu yang dilakukan oleh manusia,  baik dukun, paranormal ataupun tukang sihir. Praktik mistik ini dapat membatalkan keimanan seseorang sehingga pelakunya menjadi kafir dan diancam dengan neraka selama-lamanya jika pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal.

Buku ini mengupas tentang dunia mistik beserta penangkal-penangkalnya sesuai dengan syariat Islam, serta memuat beragam kepalsuan kesyirikan mistik yang menyebar di masyarakat. Semoga buku ini dapat mencerahkan umat Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *