Bahaya Meninggalkan Solat

Selain keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mendirikan solat, Alloh  pun memberikan ancaman berat bagi orang-orang yang meninggalkan solat.

Di antara ancaman bagi orang yang meninggalkan solat adalah:

  1. Batal Keislamannya

Orang Islam yang tidak mengerjakan solat terancam batal keislamannya, karena solat adalah tiang agama dan pembatas antara Islam dan kekufuran. Rosululloh  bersabda:

 ))إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الكُفْرِأَوْ الشِرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ((

“Sesungguhnya antara seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggal-kan solat. (HR. Muslim)

(( العَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ))

“Perjanjian antara kita dan mereka adalah solat. Barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir. (HR. Tirmidzi, dia berkata: hadits Hasan Shohih)

Sa`ad bin Umar  dan `Ali bin Abi Tolib  berkata, “Barangsiapa meninggalkan solat, maka dia telah kafir.” (HR. Al-Mirwazi)

Abdulloh bin Syaqiq , seorang murid dari para sahabat Rosululloh  mengatakan, “Para sahabat Rosululloh  tidak memandang suatu amalan yang ketika ditinggalkan akan menyebabkan kafir kecuali solat.” (HR. Tirmidzi, dishohihkan al-Albani)

  1. Kesengsaraan dan Siksaan yang Pedih di Akhirat

Solat adalah perintah Alloh  yang agung. Orang yang mendirikan solat berarti ia telah mentaati Alloh , sebaliknya orang yang meninggalkan solat berarti durhaka kepada Alloh .

Di akhirat nanti, para penghuni surga akan bertanya kepada para penghuni neraka:

“Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqor?” Mereka menjawab, “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat.” (QS. al-Muddatstsir [74]: 42-43)

Di dalam ayat lain, Alloh  mengancam orang-orang yang meninggalkan solat dengan ghoyy, yaitu lembah neraka tempat pembuangan nanah dan darah para penghuninya. Alloh  berfirman:

“Lalu, datanglah sesudah mereka generasi buruk yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, mereka kelak akan menemui kehinaan (al-ghoyy).” (QS. Maryam [19]: 59)

Menurut Ibnu Mas`ud , bahwa ghoyy (tempat penyiksaan orang yang meninggalkan solat) adalah sebuah sungai di Jahannam yang baunya busuk lagi pahit rasanya dan sangat dalam. Sedangkan menurut Imam Atho’  bahwa ghoyy adalah lembah di neraka Jahannam yang mengalir di dalamnya nanah dan darah.

Sungguh hina, tersiksa dan sengsara orang-orang yang meninggalkan solat. Walaupun mereka merasakan kesenangan saat di dunia karena memiliki banyak harta dan tahta, tapi di akhirat semua berakhir dengan kesengsaraan dan siksaan pedih yang tiada tara. Na’udzu billahi min dzalik!

Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita semua untuk menegakkan solat dan menjaganya di manapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Alloh  dan duduk berdampingan dengan kekasih kita Nabi Muhammad  di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Allohumma amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *